Beleidsplan Stichting Van Harte Samen

Doel

Het creëren en in standhouden van mogelijkheden voor kwetsbare mensen in onze samenleving, die zelfstandig (willen) wonen, moeilijk de deur uit gaan, weinig mensen ontmoeten en/of eenzaam zijn elkaar en anderen te ontmoeten.

Dit doen we door

  • Creëren van (kleine) geluksmomenten
  • Samen (gezond) koken en eten
  • Aansporen tot het aangaan van verbindingen en ontmoetingen
  • Uitnodigen van anderen om ook in actie te komen

Wij realiseren dit door

  • Inkomsten te genereren middels sponsoring/schenkingen/subsidie
  • Stichting onder de aandacht te brengen via website/social media/regionale kranten en/of tv
  • Samenwerking zoeken met vergelijkbare stichtingen

Algemeen belang

De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan nodig is voor de verwezenlijking van haar doel. De Stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting zal er alles aan doen om in aanmerking te komen voor de fiscale status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden, te weten Willie van den Boer (voorzitter), Edwin van Gerven (penningmeester) en Suzanne van Herk-Bovend’Eerdt (secretaris)

Administratie

Het bestuur zal een adequate en transparante administratie bijhouden.

ANBI

De Stichting heeft een ANBI erkenning met als fiscaal nummer: 8612 25 296

Menu